Aby poinformować służby ratunkowe o wypadku, pod jaki numer telefonu należy zadzwonić?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off