Co oznacza ten znak, gdy jest wyświetlany na podejściu do placu poboru opłat?

Co oznacza ten znak, gdy jest wyświetlany na podejściu do placu poboru opłat?
question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off