Co oznacza znak drogowy przerywanej żółtej linii?

Co oznacza znak drogowy przerywanej żółtej linii?
question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off