Czego kierowca nigdy nie powinien robić, gdy pojazd służb ratowniczych zbliża się z niebieskimi światłami?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off