Czy dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu po drodze publicznej, gdy światła hamowania nie działają?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off