Czy podczas jazdy po drodze krajowej wolno jechać po twardym poboczu, aby umożliwić wyprzedzanie szybciej poruszającego się ruchu?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off