Czy uczący się kierowca może prowadzić pojazd bez opieki, jeśli ma zgodę właściciela pojazdu?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off