Gdzie znaleziono poszkodowanego leżącego na drodze, kiedy należy go przenieść?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off