Jeśli kierowca zahamuje nożnie i usłyszy odgłos skrobania, jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off