Jeśli kierowca zauważy, że części konstrukcyjne nadwozia jego pojazdu zostały dotknięte rdzą, co powinien zrobić?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off