Jeśli właściciel pojazdu pozwala uczącemu się kierowcy prowadzić swój pojazd, jaka jest maksymalna grzywna, jaką może ponieść właściciel?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off