Kiedy kierowca chce skręcić w lewo w nieruchomość, a po lewej stronie znajduje się pas dla autobusów, co powinien zrobić kierowca?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off