Kiedy kierowca znajduje się na skrzyżowaniu, gdzie widoczność jest bardzo ograniczona, co powinien zrobić kierowca?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off