Kiedy należy użyć hamulca ręcznego, aby zatrzymać pojazd?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off