Kierowca chce jechać prosto na skrzyżowaniu o jednakowym znaczeniu. Jeśli napotkają inny ruch, jaka jest ogólna zasada, która ma zastosowanie?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off