Kierowca zamierza skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu - co powinien zrobić kierowca?

Kierowca zamierza skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu - co powinien zrobić kierowca?
question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off