Który pojazd znajduje się we właściwej pozycji, aby skręcić w prawo z drogi mniejszej na główną?

Który pojazd znajduje się we właściwej pozycji, aby skręcić w prawo z drogi mniejszej na główną?
question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off