Na co w takiej sytuacji powinien wiedzieć kierowca na prawym pasie drogi dwujezdniowej?

Na co w takiej sytuacji powinien wiedzieć kierowca na prawym pasie drogi dwujezdniowej?
question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off