Podczas jazdy po drodze, która ma dziurawą nawierzchnię, a przed nią jest rowerzysta, co powinien zrobić kierowca?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off