Podczas jazdy po dwujezdniowej drodze w normalnych warunkach jazdy, na którym pasie powinien znajdować się kierowca?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off