Uczącemu się kierowcy, który został zatrzymany przez policję za jazdę bez opieki, grozi minimalna grzywna w wysokości ile?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off