W powolnym ruchu miejskim kierowca powinien od czasu do czasu sprawdzać martwe pola, dla których użytkowników drogi w szczególności?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off