Zatrzymując się na światłach, kierowca powinien szczególnie uważać na to, którzy użytkownicy drogi podjeżdżają po ich lewej stronie?

question in english
question in polish
question in portuguese
question in lithuanian
question in russkiy
Loading...
offer 50% off